Reformes integrals habitatges

Cuines, banys, estintolaments i reforços estructurals, parets de càrrega, envans, paviments de tot tipus, guix, fals sostre de tota mena, cornises - elements decoratius d'escaiola, portes interior / exterior, finestres, vidrieria, instal · lacions de tot tipus, mobiliari de cuina-bany, fogons de tot tipus, sanitaris i aixetes de tot tipus, electrodomèstics, mobiliari en general estàndard ia mida, etc.

Reparacions

Petita reparació en general de tot tipus. Canvi banyera per dutxa, etc.

Instal·lacions

Instal·lacions (domèstica i industrial). Electricitat, aigua, calefacció, calderes de tot tipus, aire condicionat de tot tipus, il·luminació en general, gas, etc.

Fusteria

Portes - finestres - reixes - escales i persianes de fusta - alumini - acer - vidre i PVC. Vidrieria a mida, securitzat, laminat, antibala, emplomades, mampares, portes, aparadors, miralls, claraboies, etc.

Revestiments

Enguixat parets i sostres, falsos sostres deescaiola - pladur - alumini - acer - PVC - fusta, altell d'obra-fusta, enrajolats i aplacats ceràmics - gresite - pedres - granits - silestone - marbre - vidre planilaque. Pintures interior - exterior - decorativa - esmalts - laques - paper pintat - vinil, etc.

Materials

Electrodomèstics - sanitaris - aixetes - ceràmica - gres de tota mena - pedres - marbre - granit - silestone - il · luminació - parquet, ... de totes les marques i qualitats del mercat actual.

Paviments

Ceràmics, terratzos, gressite, marbres o pedra natural-sintètic, parquet laminat natural-sintètic, encolat envernissat, tarimes interior-exterior, continus, vinílics, pàrquing, industrial, etc.